เลือกภาษา

  • TH ภาษาไทย
แจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
รายละเอียดที่อยู่
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
สูงสุด 255 Characters
สถานที่/บริเวณที่เกิดเหตุหรือพบเห็นเหตุการณ์
ลากไฟล์วาง หรือ กดเพื่ออัพโหลด
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 5MB
ประเภทไฟล์ : doc, docx, jpg, jpeg, png, pdf, MP4