เลือกภาษา

 • TH ภาษาไทย

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้บริการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนอื่น ๆ
และรับคำขอใช้บริการผ่าน 6 ช่องทาง ประกอบด้วย
 • โทรศัพท์ กนอ.

  สำนักงานใหญ่, สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมทุกพื้นที่, SMS กลุ่มชุมชนและ โรงงานในนิคมฯ

 • ยื่นหนังสือโดยตรง

  ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตัวเองที่ กนอ. สำนักงานใหญ่ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมทุกพื้นที่

 • เว็บไซต์ กนอ.

  เว็บไซต์ : www.ieat.go.th

  อีเมล : complaint@ieat.mail.go.th

 • ไลน์

  Line Application กลุ่มผู้ประกอบการ

 • ช่องทาง 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี

  แจ้งร้องเรียนร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์
  สายด่วน 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
  ตลอด 24 ชั่วโมง